Co zrobić, gdy dojdzie do awarii zwyżki?

Posted onCategoriesWarte polecenia

Zwyżki – ładowarki teleskopowe, podnośniki koszowe i podesty przegubowe – tak jak inne urządzenia z czasem mogą ulec awarii. Na uszkodzenia szczególnie narażone są te maszyny, które użytkuje się niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach obsługi. Co najczęściej psuje się w podestach ruchomych? I jak zapobiegać awariom?

Sprzęt do pracy na wysokości wymaga nie tylko regularnej konserwacji, lecz także kontroli działania poszczególnych elementów. Generalne przeglądy okresowe maszyn takich jak ładowarki teleskopowe czy podnośniki koszowe należy wykonywać zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego, zaś podstawowe sprawdzenie wszystkich najważniejszych funkcji – każdorazowo przed uruchomieniem urządzenia.

Poza tym w trakcie użytkowania zwyżki trzeba pamiętać o tym, żeby dostosować się do wytycznych producenta i nie przekraczać maksymalnego udźwigu, liczby osób na platformie roboczej ani ignorować zaleceń dotyczących rozłożenia materiałów, bo to może doprowadzić do awarii maszyny.

Co psuje się w podestach ruchomych?

Najczęstsze awarie zwyżek

Najczęściej dochodzi do awarii układu hydraulicznego – wycieków płynu. Jeżeli operator zauważy, że w układzie pojawiła się nieszczelność, nie powinien uruchamiać podestu, tylko zgłosić uszkodzenie i poczekać na serwis.

Poza tym czasami obserwuje się problemy z mechanizmem odpowiedzialnym za podnoszenie oraz opuszczanie platformy roboczej. Jest to szczególnie niebezpieczne wtedy, gdy mechanizm zatnie się i uniemożliwi ściągnięcie pracowników na dół.

Warto również monitorować stan opon, ponieważ nadmierne zużycie bieżnika może doprowadzić do utrudnień w trakcie przejazdów po nierównym terenie.

Serwis podestów ruchomych
Serwis podestów ruchomych

Jak reagować na uszkodzenie maszyny?

Co zrobić, gdy podesty ruchome ulegną uszkodzeniu? Jeśli operator stwierdzi, że którykolwiek element zwyżki nie działa prawidłowo, powinien wstrzymać eksploatację i skontaktować się z serwisem. Czasami wystarczy kontakt telefoniczny i przełączenie kilku guzików zgodnie z instrukcjami podanymi przez serwisanta, a czasami konieczne jest oczekiwanie na przyjazd pracowników technicznych. W razie potrzeby – gdy podejrzewa się, że naprawa potrwa np. kilka dni – na miejsce dostarczane są także maszyny zastępcze, żeby nie opóźniać działań klienta.

Dobra opieka serwisowa działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, żeby zapewnić użytkownikom możliwość bezpiecznej i efektywnej pracy oraz realizacji zadań na czas. Taki serwis zapewnia m.in. firma Riwal: https://www.riwal.com/poland/pl-pl

Jednocześnie należy pamiętać, że po naprawie urządzenia dźwignicowego należy wykonać przegląd doraźny. Dopiero po sprawdzeniu maszyny przez specjalistę z UDT można ją ponownie użytkować.

Jak zapobiegać awariom podestów ruchomych?

Jakie działania warto podjąć, żeby podesty ruchome działały jak najdłużej bez awarii? Podstawą jest regularna kontrola stanu technicznego z uwzględnieniem poziomu płynów eksploatacyjnych, smarów, sprawdzaniem stopnia zużycia uszczelek oraz sprężyn. Im szybciej zauważy się problem, tym łatwiej będzie go wyeliminować.

Zwlekanie z naprawą stanowi zagrożenie życia i zdrowia pracowników korzystających z maszyny oraz znajdujących się w pobliżu w trakcie jej pracy.