Oferta luster drogowych, znaków oraz blokad parkingowych

Posted onCategoriesWarte polecenia, Wieści z Infoboxu

W Polsce każdego roku przybywa nowych posiadaczy prawa jazdy. Ogromna część nastolatków z utęsknieniem oczekuje na ukończenie osiemnastu lat, aby nareszcie móc przystąpić do egzaminu i otrzymać upragniony dokument. Nie należy się temu dziwić, ponieważ posiadanie prawa jazdy daje poczucie niezależności, wolności, o wygodzie nie wspominając. Wystarczy odpalić auto i można wyruszyć dokądkolwiek się zechce. Niestety po drogach jeżdżą kierowcy, którym brakuje wyobraźni, a statystyki wypadków drogowych są nieubłagane. Ich częstą przyczyną, pomijając oczywiście prowadzenie po alkoholu i zbyt szybką jazdę, jest niestosowanie się do znaków drogowych. Zdarza się niezwykle często, że w naszych miejscach zamieszkania jeździmy „na pamięć”, zupełnie nie zwracając uwagi na znaki drogowe. Dobrze wiemy, gdzie musimy ustąpić pierwszeństwa, które ulice są jednokierunkowe, gdzie  musimy obowiązkowo skręcić, gdzie jest zakaz wjazdu. Nasze logiczne myślenie jeszcze bardziej  wyłączają coraz bardziej popularne bezkolizyjne skrzyżowania, wyposażone w system inteligentnej sygnalizacji drogowej. Trudności zaczynają  się w momencie, gdy następuje zmiana organizacji ruchu lub w czasie awarii prądu. W chwili, w której zostaje wyłączona połowa sygnalizatorów w mieście, wielu kierowców ogarnia amok. Nagle okazuje się, że należy spojrzeć na znaki i we właściwej kolejności pokonać skrzyżowanie, co nie dla wszystkich jest takie jasne i proste.

W wielkich miastach na dużych skrzyżowaniach sprawy mają się jeszcze gorzej. Niestety problem stanowią nie tylko niedoświadczeni kierowcy, ale także nieczytelne oznakowanie ulic. Wiele jest w Polsce miejsc, gdzie na 200 metrach drogi postawiono kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt znaków. Czytelność i przejrzystość oznakowania komplikują również jaskrawe i kolorowe reklamy oraz billboardy. Do powstawania wypadków i kolizji drogowych przyczyniają się także przypadki (aczkolwiek rzadkie) nieprawidłowego oznakowania dróg przez ich zarządców.  Polskie prawo określa cztery kategorie dróg: autostrady i drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Podmiotami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie w stanie dającym możliwość bezpiecznego korzystania oraz właściwe oznakowanie są odpowiednio: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, samorząd województwa, powiatu i gminy. Oprócz wymienionych wyżej istnieje jeszcze jeden rodzaj dróg – są to drogi wewnętrzne. Za ich utrzymanie i oznakowanie odpowiadają właściciele terenu, na którym się one znajdują.


Wyróżniamy dwa rodzaje oznakowania dróg: pionowe i poziome. Do oznakowań pionowych zaliczają się znaki drogowe i lustra drogowe. Funkcją znaków jest nakazanie lub zakazanie określonych zachowań użytkownikowi drogi oraz informowanie o sytuacji na danym odcinku drogi, a także o możliwości wystąpienia potencjalnego niebezpieczeństwa. Znaki nie mogą znajdować się w pierwszym lepszym miejscu. Ich lokalizacja musi bezwzględnie wynikać z obiektywnych potrzeb występujących na danym fragmencie drogi. Ponadto potrzeby te muszą wynikać z sytuacji zaistniałych w rzeczywistości, a nie potencjalnych lub przyszłych. Oznakowanie musi być odpowiednie w stosunku do sytuacji na drodze, a znaki o nieaktualnej treści powinny być szybko usunięte przez zarządcę drogi. Oprócz wymogu prawidłowego ustawiania pionowych znaków na drogach, zarządca jest zmuszony do zapewnienia widoczności tych znaków, gwarantującej użytkownikom drogi możliwość odpowiednio wczesnego ich zauważenia. Stan techniczny znaków musi być bardzo dobry, aby przekaz na nich zamieszczony był dla wszystkich jasny i czytelny.
Oznakowanie poziome to oznakowanie umieszczone na nawierzchni drogi. W tym przypadku również występuje obowiązek aktualności oznakowania w stosunku do sytuacji na drodze. Największym problemem w tego typu oznakowaniu jest jego słaba widoczność i szybkie ścieranie się. Dotyczy to w głównej mierze przejść dla pieszych, linii segregacyjnej, dzielącej jezdnię na pasy ruchu, a także linii krawędziowych drogi. Nieprawidłowości w tego typu oznakowaniu jest dużo mniej niż w oznakowaniu pionowym, jednak bardzo ważne jest, aby zarządca drogi zadbał o jego widoczność i czytelność także podczas słabych warunków atmosferycznych.
Chcąc utrzymać właściwy poziom bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie drogach, ich administratorzy mają obowiązek na bieżąco wymieniać nieczytelne bądź zniszczone znaki drogowe. Wiąże się to z koniecznością ich zakupu w wiarygodnych sklepach, gdzie sprzedaje się poprawnie wykonane, solidne i czytelne znaki drogowe. Sklep, który oferuje tego typu produkty to EcoRail-Garden Kolejowe Znaki Drogowe Tarcze i Wskaźniki z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Firma oferuje nie tylko sprzedaż znaków drogowych, ale także blokady parkingowe, lustra drogowe, lustra sklepowe, lustra sferyczne oraz lustra kuliste. Oferta firmy jest przedstawiona na stronie prowadzonego przez nią sklepu internetowego www.e-znaki.pl. Firmę cechuje wiarygodność, terminowość, a także rewelacyjna opinia w branży drogowej. Każdy znak drogowy czy blokada parkingowa, to produkty najwyższej jakości. W ofercie sklepu dodatkowo widnieje sprzedaż luster drogowych i sklepowych, a asortyment jest na bieżąco uzupełniany o nowe produkty. To kompleksowa oferta dla wszystkich zarządców dróg.